Şu Suratına Bak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şu Suratına Bak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şu suratına bak" ifadesi, genellikle bir kişinin yüz ifadesini veya duruşunu eleştirirken veya alay ederken kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin görünüşünü, ifadesini veya tavırlarını değerlendirirken olumsuz bir görüşü veya alaycı bir yaklaşımı ifade eder.

Daha geniş bir bağlamda, "şu suratına bak" ifadesi, karşı tarafın davranışlarını veya tutumunu eleştirmek veya sorgulamak amacıyla da kullanılabilir. Bu ifade, kişinin duygusal durumunu veya davranışını anlamaya çalışırken, olumsuz veya alaycı bir ton taşıyabilir. Ancak iletişimde saygılı ve anlayışlı bir dil kullanmak, daha sağlıklı ve olumlu bir iletişim kurmanıza yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Şu Suratına Bak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sana soru soruyoruz, suratın sirke satıyor, insan gibi cevap ver, güler yüz göstermek zorundasın, ben sana kırıt demiyorum, güler yüz göstereceksin diyorum, ben seni Allah'a havale ediyorum, şu suratına bak, sana yapacağını yapmış zaten" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41453 Karar: 2017/13239 Tarih: 20.11.2017

"Şu Suratına Bak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.