Artistlik Yapması Kolay

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Artistlik Yapması Kolay"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Artistlik yapması kolay" ifadesi, bir kişinin abartılı veya gösterişli davranmaya çalışmanın, aşırı çaba harcamanın veya dikkat çekmeye çalışmanın genellikle göründüğü kadar zor olmadığını ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, birinin yaptığı davranışın veya tutumun altında yatan gerçek nedenleri veya zorlukları sorgulamak ve eleştirmek amacıyla kullanılır.

Genellikle kişinin görünüşte karmaşık veya önemli bir şey yaptığını düşünerek onu eleştirirken kullanılır. Bu ifade, bir kişinin göz önünde olmaya çalıştığı veya ilgi çekmeye çalıştığı durumları eleştirirken, asıl meselelerin veya zorlukların abartıldığını vurgular. "Artistlik yapması kolay" ifadesi, sıklıkla olumsuz bir ton taşır ve kişinin daha alçakgönüllü veya doğal bir şekilde davranmanın daha olumlu olabileceğini ima eder.

Hakaret mi?


Artistlik Yapması Kolay hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sen kimsin lan, öyle koltukta oturup da artistlik yapması kolay" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket diş hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7050 Karar: 2020/1156 Tarih: 15.01.2020

"Artistlik Yapması Kolay" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.