Aptal

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aptal"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Aptal, zeka veya anlayış eksikliği gösteren, basit veya mantıksız düşünce ve davranışlarda bulunan bir kişi olarak tanımlanır. Aptal terimi, genellikle bir kişinin zekasını, kararlarını veya eylemlerini küçümsemek veya eleştirmek için kullanılır. Bu tür bir ifade, birinin doğru düşünemediğini, hatalı yargılara vardığını veya olumsuz sonuçlara yol açabilecek eylemlerde bulunduğunu ima eder. Ancak, aptal kelimesi hakaret olarak kabul edilebilir ve iletişimde dikkatli kullanılmalıdır.

Hakaret mi?


Aptal kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın elektronik posta adreslerine ... tarihi ve sonrasında birden çok kez gönderilen imzasız mesajlarda "Haysiyetsiz, sülük, aptal, aciz, cahil, korkak, ezik, şerefsiz hayatı tercih ediyorsun" gibi birçok hakaret ve tehdit içerikli ifadeler bulunması, bu mesajların sanığın kullandığı IP numarası üzerinden gönderildiğinin sabit olması karşısında, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçelerle sanık hakkında beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/30065 Karar: 2015/22375 Tarih: 27.02.2015

Karar #2

Eylemin (Hastanede hemşireye hitaben: Aptal beyinsiz kadın, sen bunu bana hep yapıyorsun, seni yetkililere şikâyet edeceğim, benim çocuğum asker, sen anlamıyor musun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/8679 Karar: 2015/10885 Tarih: 11.11.2015

Karar #3

Eylemin (Eşek gibi sırıtır, aptal) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanığın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25847 Karar: 2016/7168 Tarih: 07.04.2016

Karar #4

Sanığın suç tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı hakkında Gezi Parkı olarak anılan olayları protesto etmek amacıyla eylem yaptıkları sırada "Ülkeyi akıl yönetir, aptallar yönetemez, böyle bir diktatör, Kenan Evren bile böyle bir şerefsizlik yapmadı, yalancı bir Başbakanımız var" şeklinde söylemiş olduğu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/38260 Karar: 2017/13237 Tarih: 20.11.2017

Karar #5

Sanık G...'in S...'e yönelik "Sen aptal mısın" şeklindeki ifadesinin "hakaret kastıyla olmadığı, olayı tartışırken ağır eleştiri mahiyetinde dile getirildiği" şeklindeki kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle, sanık S... hakkında hakaret ile yaralama ve sanık G... hakkında hakaret suçlarından, olayı çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilerek, sanıklar hakkında TCK'nın 29 ve 129. maddelerinin uygulanma imkânı da tartışılarak sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden beraatlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/8119 Karar: 2020/15398 Tarih: 05.11.2020

Karar #6

Sanığın iddianamede hakaret olarak tarif edilen sözü olan; "Bu mahkeme aptal" sözünün müşteki tarafından tutulan tutanakta bulunmadığı gibi aşamalarda da müştekinin, sanığın bu sözü söylediğine ilişkin beyanı olmadığı, sanığın da iddia edilen bu sözü söylemediğini savunması karşısında; sanığın itham edildiği hakaret suçundan her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil olmamasından dolayı beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 10.02.2020 Tarih 2019/8228 Esas ve 2020/4060 Karar 

Karar #7

Çizgi yerine fotoğraf kullanılarak meydana getirilmiş bir tür karikatür olan dava konusu resmin yayımlandığı “G.Ç.” adlı derginin salt mizah dergisi olmayışıda göz önünde bulundurulduğunda, resimde kamu görevi yapmakta olan katılan hakkında “çirkef, lağım, kolayca aldatılan, aptal, saf (kişi) anlamına gelen “keriz” sözcüğünün kullanılması suretiyle katılan hakkında incitici ve küçük düşürücü değer yargısında bulunduğu ve eylemde hukuka uygunluk sınırının aşıldığı gözetilmeden yasal olmayan gerekçelerle beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2005/9531 Karar: 2006/16278 Tarih: 14/11/2006 

"Aptal" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.