Dosyada Pis Şeyler Gözüküyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dosyada Pis Şeyler Gözüküyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dosyada Pis Şeyler Gözüküyor" ifadesi, genellikle resmi veya özel bir belgede olumsuz veya ahlaki açıdan sakıncalı bilgilerin veya içeriklerin bulunduğunu ifade eden bir tabirdir. Bu ifade, belirli bir kişi veya olayla ilgili, genellikle suçlamalar, sahtekarlık veya yolsuzluk gibi olumsuz bilgilerin bulunduğunu ima eder.

Bu tür ifadeler, genellikle olumsuz bir durumu veya itibar kaybını vurgulamak veya başkalarını uyarıda bulunmak amacıyla kullanılır. Ancak kullanımına dikkat etmek, ifadenin gerçeklere dayalı olduğundan emin olmak ve olumsuz sonuçlara neden olabilecek iddiaları hafife almak veya spekülasyon yapmaktan kaçınmak önemlidir. İletişimde dürüstlük, saygı ve açıklık temelinde iletişim kurmak her zaman önemlidir.

Hakaret mi?


Dosyada Pis Şeyler Gözüküyor kelimesi hakaret değildir. 

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinden bir gün önce başlattığı icra takibinin katılan icra müdürü tarafından reddedildiğini öğrenmesi üzerine alacaklı vekilinin de sak sık icra müdürü odasına girdiğini görmesi nedeniyle katılana hitaben söylediği "Bu dosyada pis şeyler gözüküyor, ben alacaklı vekili ile aranızdaki ilişkiyi bilmiyorum" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2010/28631 Karar: 2013/9966 Tarih: 04.04.2013

"Dosyada Pis Şeyler Gözüküyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.