Münafık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Münafık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Münafık", genellikle dini veya ahlaki değerleri sahip gibi görünerek ama aslında içten içe sahip olmayan, ikiyüzlü veya sahte bir kişiyi ifade eden bir terimdir. Bu ifade, özellikle İslam dini bağlamında kullanılır ve kişinin dışarıya bir imaj verirken içsel niyetiyle uyuşmayan, ikiyüzlü veya samimiyetsiz bir tavır sergilediği durumu tanımlar.

Münafıklık, kişinin inanç veya değerlerini sadece görünüşte takip etmesi, ama aslında içsel olarak bu değerlere sadık olmaması anlamına gelir. Bu terim, dini veya ahlaki bir düzeyde değerlendirildiği gibi, daha genel anlamda da kullanılabilir. Münafıklık, sahte davranışlar sergileyerek insanların güvenini kazanmaya çalışan veya kendini daha iyi göstermeye çabalayan kişileri eleştirmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Münafık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluşa ve dosya kapsamına göre sanığın kendisine ait twitter hesabı üzerinden katılan kasteder şekilde yazdığı "Müfteri, hırsız, yalancı, dindar görünümlü münafık, vatanını satan hain, yalancı hırsız tiran, rüşvetçi,  süfyansın" şeklindeki açıklanmasında zorunluluk bulunmayan sözlerin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak incitici, küçük düşürücü ve katılanın toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret vasfı taşıdığı gözetilerek, sübut bulan müsnet suçtan mahkumiyeti yerine yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/1474 Karar: 2016/3955 Tarih: 10.06.2016

Karar #2

Sonuç olarak, paylaşımlardaki ifadeler (Sosyal medyada müştekiye hitaben: Ulanmaz kadın seni,... denen münafık ,... münafık olduğunu bil, pornografik bir görüntü, pornografik pozlar, pornografik hareketler) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz ve eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu suretle, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı anlaşıldığından...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2034 Karar: 2017/9550 Tarih: 25.09.2017

Karar #3

Sanık tarafından katılana yönelik kullanılan ifadeler (Başbakana karşı: Münafık) değer yargısı niteliğine sahip olması, somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi, açıklamaların yapıldığı yer, zaman ve bütünlüğü ile tarafların siyasetçi olması gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/5798 Karar: 2022/17444 Tarih: 20.09.2022

"Münafık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.