Dedikodular Dolaşıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dedikodular Dolaşıyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dedikodular Dolaşıyor" ifadesi, genellikle belirli bir kişi veya konuyla ilgili söylentiler, dedikodular veya haberlerin yaygın bir şekilde dolaştığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişiler arasında bilgi veya haberlerin yaygın olarak paylaşıldığı veya konuşulduğu bir durumu anlatırken kullanılır.

"Dedikodular Dolaşıyor" ifadesi, genellikle olumsuz veya dedikoduya dayalı bilgilerin yayıldığını ima ederken, aynı zamanda olaylar hakkında çok sayıda kişinin konuştuğunu veya bilgi paylaştığını ifade edebilir. Bu ifade, topluluk içinde bilgi akışını veya iletişimi tanımlamak amacıyla kullanılırken, bazen de gerçek dışı veya abartılı haberlerin yayılmasına işaret edebilir. İletişimde doğruluk ve güvenilirlik ilkelerine uygun olarak bilgi paylaşmak, daha sağlıklı iletişim kurmayı sağlayabilir.

Hakaret mi?


Dedikodular Dolaşıyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılan müştekinin aşamalardaki samimi anlatımları ve dosya içeriğinden, sanığın mağdureye telefon ederek "Senin için yanıyorum, eriyorum, sana aşığım, anlamadın mı" demek suretiyle cinsel taciz suçunu ve "Köyde seninle ... arasında dedikodular dolaşıyor duymadın mı" şeklinde sözler sarf ederek hakaret suçunu işlediği, savunmanın bir kısım tanıklar tarafından çürütüldüğü, sanıkla aralarında herhangi bir husumet bulunduğu ileri sürülmeyen mağdurenin anlatımları ve dosya içeriği karşısında tanıklar, sanığın eşi ... ile gelini ...in anlatımlarına itibar edilemeyeceği gözetilerek sanığın cinsel taciz ve hakaret suçlarından mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, oluşa ve dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçeyle beraatine hükmedilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 14. CD Esas: 2012/4138 Karar: 2012/4553 Tarih: 18.04.2012

"Dedikodular Dolaşıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.