Pislik Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pislik Yapıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pislik yapıyorsunuz" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir grup insana yönelik olarak, ahlaki veya etik değerlere aykırı, olumsuz veya kabul edilemez davranışlarda bulunduğunu ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu terim, kişilerin veya grupların sahip olduğu davranışları veya eylemleri eleştirmek, kınamak veya ahlaki açıdan sorgulamak amacıyla kullanılır.

"Kötü niyetli davranıyorsunuz," "ahlaki değerlere uymuyorsunuz" veya "saygısızca hareket ediyorsunuz" gibi anlamlara gelen bu ifade, bir kişinin veya grubun hareketlerinin veya sözlerinin toplumsal normlara veya beklentilere aykırı olduğunu vurgulamak için kullanılabilir. Terim, toplumsal iletişimde veya tartışmalarda, ahlaki veya etik çerçeveyi dikkate alarak yapılan eleştirileri ifade etmek için tercih edilebilir. "Pislik yapıyorsunuz" ifadesi, olumsuz davranışları dile getirirken güçlü bir ifade kullanımıdır ve daha yapıcı bir dil kullanarak iletişim kurmak her zaman tercih edilebilir.

Hakaret mi?


Pislik Yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılanlara söylediği kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin (İş yerine gelen kolluk görevlilerine hitaben: Siz niçin gelip duruyorsunuz? Amacınız iş yerini kontrol etmek değil. Kızlara bakmak. İçeride bulunan kızlara bakıyorsunuz. Pislik yapıyorsunuz.) katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2020/14874 Karar: 2021/14817 Tarih: 20.05.2021

"Pislik Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.