Bostan Korkuluğu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bostan Korkuluğu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bostan korkuluğu" ifadesi, bir konu hakkında hiçbir bilgisi veya deneyimi olmayan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin bir konuda tamamen bilgisiz olduğunu ve konu hakkında yanıltıcı veya yanlış fikirlerinin olabileceğini ima eder.

Örneğin, "O konuda bostan korkuluğu gibi davranıyor" ifadesi, bir kişinin o konuda hiçbir bilgisi olmadığı için konu hakkında fikir yürütemediğini veya yanıltıcı fikirlerinin olabileceğini ifade eder.

Bu ifade, bir kişinin bir konuda bilgisiz olduğunu belirtmek için kullanılır. Ancak, bu ifade karşı tarafı rahatsız edebilir veya incitebilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, bir kişinin bilgisiz olduğu konularda yardımcı olmak veya eğitmek için farklı ifadeler kullanmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Bostan korkuluğu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın köşe yazısında katılanı kastederek yazdığı kabul edilen "Mesele temsiliyet ise bostan tarlaları şu günlerde korkuluklarla dolu" şeklin deki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı ....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/1038 Karar: 2018/57 Tarih: 15.01.2018

Karar #2

Olay günü sanığın katılan polis memuruna hitaben "Orada bostan korkuluğu gibi dikileceğine burada adam gibi görevini yaparsan ben bu yola giriş yapamam, adam of" şeklinde kaba hitap tarzı ve eleştiri niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2016/12876 Karar: 2018/12101 Tarih: 01.10.2018

"Bostan Korkuluğu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.