Seni İstemiyoruz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni İstemiyoruz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni istemiyoruz" ifadesi, bir kişi veya bir grup için, belirli bir yerde veya durumda olmalarının istenmediğini veya hoş karşılanmadığını ifade eden bir ifadedir. Bu ifade, kişinin varlığının kabul edilmediğini veya istenmediğini belirtirken, karşı tarafın orada bulunmasının uygun görülmediğini vurgular.

Hakaret mi?


Seni İstemiyoruz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Bina yöneticisi tarafından, sakine hitaben: Defol git, seni bu binada istemiyoruz) ve yükletilen suça yönelik katılan ...in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/29447 Karar: 2014/2970 Tarih: 03.02.2014

"Seni İstemiyoruz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.