Parayı Devreye Sokarak Seçilebilecek Sıraya Konuldu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Parayı Devreye Sokarak Seçilebilecek Sıraya Konuldu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Parayı Devreye Sokarak Seçilebilecek Sıraya Konuldu" ifadesi, genellikle yolsuzluk, rüşvet veya kişisel çıkarlar nedeniyle bir durumu veya olayı manipüle etmek amacıyla maddi gücü veya etkisi kullanıldığını ifade eder. Bu deyim, bir kişinin veya bir grubun, istediği sonucu elde etmek için maddi kaynakları veya etkileri kullanarak bir durumu yönlendirdiğini veya sonucu etkilediğini anlatır.

"Parayı Devreye Sokarak Seçilebilecek Sıraya Konuldu" ifadesi, genellikle siyasi, iş dünyası veya toplumsal ilişkilerde kişilerin veya grupların, istedikleri sonuca ulaşmak için para veya maddi çıkarları kullanarak manipülasyon yaptığını ima eder. Bu deyim, dürüstlüğün veya adaletin çiğnendiği durumları eleştirmek veya belirtmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Parayı Devreye Sokarak Seçilebilecek Sıraya Konuldu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Yerel gazete yazısında, siyasi kişiyi hedef alarak: Daha önce siyasi kavramda pek etkin değildi, bazı makam ve mevkilere ulaşabilmek için birçok yatırımlar yaparak borca harca girdi, daha sonra... Partisi il yönetimine girerek belli başlı maddi destekler sağlamaya başlayınca sevilen isim oldu, il genel meclis adayları belirlenirken 6. sırada olan ismi yine parayı devreye sokarak,... TL. gibi bir parayı gözden çıkartarak seçilebilecek bir saraya konuldu, bu kapsamda il genel meclisine giren ... şimdilerde yeni işlerin peşinden koşarken firması da büyük yatırımlara girmeye başladı, fakat ne hikmetse bu kadar büyük işler yapan... in firması... ili vergi sıralamasında ilk 20'de bile değil) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4177 Karar: 2018/6065 Tarih: 25.04.2018

"Parayı Devreye Sokarak Seçilebilecek Sıraya Konuldu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.