Şarapçı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şarapçı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şarapçı" terimi, bir kişinin ya da kuruluşun, genellikle fazla miktarda ve düzensiz şekilde alkollü içki, özellikle şarap tüketen biri olarak nitelendirilmesi için kullanılan bir tabirdir. Bu terim, kişinin aşırı alkol tüketimine vurgu yaparak, bu alışkanlığın olumsuz sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlar. "Şarapçı" ifadesi genellikle olumsuz bir çağrışım taşır ve kişinin sosyal hayatını, sağlığını veya iş düzenini olumsuz etkileyen alkol tüketimine atıfta bulunabilir.

Bu terim aynı zamanda bir kişinin ya da işletmenin, şarap üretimi, satışı veya dağıtımıyla uğraştığını ifade etmek için de kullanılabilir. Bu durumda "şarapçı", şarapla ilgilenen ve bu alanda çalışan bir kişiyi veya işletmeyi tanımlar. Şarapçılar, şarap üretimi ve sunumu konusundaki uzmanlıklarıyla bilinirler ve genellikle şarap kültürüne katkıda bulunurlar.

Hakaret mi?


Şarapçı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığa yüklenen suçun (Atatürk ölmüşse ne yapalım, biz de mi ölelim, şimdi buraya neden geldik, cenaze mi var, kendi doğum günümü kutlamıyorum ki bu adamın ölüm yıl dönümünü kutlayayım, o.ospu çocuğu, şarapçıymış, şarap içmekten gebermiş) sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfi tayin edilmiş, cezayı artırıcı ve azaltıcı nedenlerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 11. CD Esas: 2017/11989 Karar: 2018/3486 Tarih: 12.04.2018

"Şarapçı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.