Soytarı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Soytarı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Soytarı, söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse demektir. Ayrıca hileci, yaltak veya menfaatçi kimse anlamında da kullanılır. Soytarı kelimesi Arapça kökenlidir

Hakaret mi?


Soytarı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ... PTT Müdürlüğünde memur olarak çalışan mağdura hitaben "Burada memurluk mu yapıyorsunuz soytarılık mı, memur musunuz soytarı mı, ne biçim memursunuz" biçiminde sözler söyleyerek gerçekleştirdiği kabul edilen hakaret eyleminin TCK'nın 125/3-a maddesine uyduğu ve aynı kanunun 131/1. maddesine göre de kovuşturulmasının şikâyete bağlı olmadığı gözetilmeden, şikâyetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/39288 Karar: 2014/32342 Tarih: 10.11.2014

Karar #2

İnceleme konusu somut olayda, ... Partisi... İl Başkanı olan sanığın parti binasında düzenlediği basın açıklaması ile ili ziyaret eden İçişleri Bakanı ile bir vatandaş arasında yaşanan diyalog neticesinde vatandaşın sevincini göstermek için oyun oynamasına alkış tutan mağdur hakkında "... Belediye Başkanına sormak istiyorum, belediye başkanı olmanın yolu takla atmaktan, amuda kalkmaktan mı geçiyor, soytarı şekil değiştirip belediye başkanı kisvesine bürünmüş olsa da biz biliyoruz ki o soytarılığını yapmaya devam edecektir, soytarı kralına karşı her türlü şaklabanlığı ve şebekliği yapmada hüner sahibidir" şeklinde beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Sanığın hakaret suçundan dolayı cezalandırılmasına karar verilmiştir... Sanığın basın açıklamasını yaptığı yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, sözleri katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7255 Karar: 2015/11987 Tarih: 25.11.2015

Karar #3

Sanığın cezaevindeki ankesörlü telefondan yakınıyla yapmış olduğu görüşmede, hakkında ihaleye fesat karıştırmak ve suç örgütünün yöneticisi olmak eylemlerinden iddianame düzenleyen Cumhuriyet Savcısı ... ve yapılan yargılamada iddia makamını temsil eden Cumhuriyet Savcısına...'e yönelik "Soytarılık yapmayacaklar, işlerini yapacaklar, biz de küfür etmeyeceğiz, soytarılık yaptılar, mahkemede eşek gibi şeklinde sözler söylemesi, suç teşkil eden bu konuşmasının tutanak altına alınıp mevzuat gereği görevli fiilen en az üç kişi tarafından okunmasının zorunlu olması, dosya içeriğinden de bu hususun anlaşılması karışanda, görevlilere hakaret suçunun ihtilat öğesinin oluştuğu gözetilmeden, "yapılan görüşmelerin iki kişi arasında yapılan özel görüşme olması, kayda geçirmenin yapılması ve aleni bir durumun söz konusu olmaması" biçimindeki verinde görülmeyen gerekçeyle sanığın beraatına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/25210 Karar: 2013/32485 Tarih: 17.12.2013

"Soytarı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.