Lise Mezunu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Lise Mezunu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Lise mezunu", Türkçede bir tür alaycı veya aşağılayıcı bir ifadedir. Bu ifadeyi kullanan kişi, lise mezunu olan kişileri eğitimleri yüzünden küçümseyerek, onlara saygısızlık ettiğini gösterir.

Hakaret mi?


Lise Mezunu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın bir yakınının başka bir olay nedeniyle adliyeye getirildiği, burada karşı tarafla çıkan tartışmaya müdahale eden polis memurları ile sanık arasında çıkan tartışmada katılan polis memuruna hitaben söylediği "Siz kimsiniz, lise mezunları, cahiller" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu gözetilmeden hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5041 Karar: 2015/6283 Tarih: 30.09.2015

"Lise Mezunu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.