Çamur

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çamur"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çamur" suyla karışmış toprak, kil, kum gibi maddelerin nemli ve yapışkan bir karışımını ifade eder. Genellikle yağmur sonrası oluşan ıslak toprak veya su birikintilerinin içerisinde bulunan bu karışım "çamur" olarak adlandırılır.

Ayrıca, "çamur" terimi mecaz anlamda da kullanılır. Örneğin, bir konu veya durum hakkında olumsuz veya hakaret içeren ifadeler veya spekülasyonlar yapılması durumunda da "çamur atmak" tabiri kullanılır. Bu ifade genellikle dedikodu, yalan veya kişinin itibarını zedelemek amacıyla kullanılan ifadeleri anlatır.

Hakaret mi?


Çamur kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılanlara yönelik ifadeleri (Köşe yazısında, eski gazete çalışanlarına hitaben: Edepsiz olan her halden ve her sözden Allah'a sığınırım, edebi terk eyleyenden her türlü fenalık beklenir de ondan, edep dairesinden çıkan insan her türlü yolu mubah sayar, bize yapılan şantajcı ithamından bunu ziyadesiyle yaşadık. Edebi terk eyleyip iftiraya mubah sayan gazetemizin eski çalışanlarından ve yaptıkları çirkinliğin üstünü örtmek için çamurlarını bize sıçratmaya çalıştılar. Hak hukuk bilmeyen, kul hakkı tanımayan tüm çirkefliklerini ellerine aldılar. Bütün bunları yaparken hiç utanmadınız mı, hiç yüzünüz kızarmadı mı? O resimleri girenlerin bile yüzü kızardı, siz utanma duygusundan bir kırıntı dahi yaşamadınız mı? Çocuklarımıza bakarken de mi yüzünüz kızarmadı?) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15187 Karar: 2022/13450 Tarih: 30.05.2022

"Çamur" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.