Kel Doktor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kel Doktor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kel doktor" ifadesi, genellikle bir doktorun kendi sağlık sorunlarına çare bulmakta zorlandığı veya kendi mesleki uzmanlığını kendi durumunda uygulayamadığı durumları eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin kendi alanında uzman olmasına rağmen, aynı uzmanlığı kendi durumunda uygulamakta başarısız olduğu durumları tanımlar. Gerçek anlamda da doktorun kel olması durumunda kullanılır.

"Kel doktor" ifadesi, bazen doktorların da hastalanabileceğini veya kendi sağlık sorunlarına da çözüm bulamayabileceğini vurgularken, aynı zamanda bir kişinin kendi becerilerini veya yeteneklerini uygulama konusundaki zorluklarını alaycı bir şekilde ifade edebilir. Deyim, genellikle bir espri veya mizah unsuru içerirken, doktorların da insan olduğunu ve kendi durumlarını objektif bir şekilde değerlendiremeyebileceğini ifade edebilir.

Hakaret mi?


Kel Doktor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılan ...'e hitaben "Kel doktor" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle katılan ...e yönelik hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/20504 Karar: 2020/12561 Tarih: 19.10.2020

"Kel Doktor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.