Ulan Dikkat Etsene

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ulan Dikkat Etsene"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ulan dikkat etsene" ifadesi, genellikle samimi bir şekilde veya biraz sert bir tonla, bir kişinin dikkatini çekmek veya uyarıda bulunmak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin dikkatsiz veya dalgın davrandığını belirterek, daha dikkatli olmasını istemeyi ifade eder. "Ulan dikkat etsene" terimi, kişinin daha dikkatli olması gerektiğini ve hareketlerini daha özenli bir şekilde yapması gerektiğini vurgular.

Bu deyim, samimi bir üslupla veya arkadaşlar arasında kullanılarak, birinin dikkatsizliğine veya unutkanlığına dikkat çekmek için kullanılırken, aynı zamanda olası bir hata veya tehlikeyi önlemek amacıyla yapılan bir uyarıyı ifade edebilir. "Ulan dikkat etsene" ifadesi, insanların günlük yaşamda daha dikkatli ve özenli davranmalarının önemini vurgularken, aynı zamanda samimi ilişkilerde açık iletişimin gerekliliğini de anımsatır.

Hakaret mi?


Ulan Dikkat Etsene kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, "Ulan dikkat etsene, bu benim eşim" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 3. CD Esas: 2014/16086 Karar: 2014/35274 Tarih: 04.11.2014

"Ulan Dikkat Etsene" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.