Al Lan Bu Parayı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Al Lan Bu Parayı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Al lan bu parayı" ifadesi, Türkçede birine para verme eylemini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle argo bir dil kullanarak ve karşısındaki kişiye bir miktar para verme durumunda söylenebilir. Bu cümle, bağlamına bağlı olarak, biraz sinirli, kaba veya sert bir anlam taşıyabilir ve birine para verirken bir duygu ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir borcu ödeme, bir hizmet için ödeme yapma veya bir kişiye yardım etme durumlarında bu ifade kullanılabilir.

Hakaret mi?


Al lan bu parayı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suç tarihinde babası olan ...'in yakalandığını öğrenmesi üzerine polis merkezine gelen sanığın yakalama işlemini gerçekleştiren katılana "Al lan bu parayı, parayı vermedik de babamı yakaladın, idare etmedin" diyerek parayı masaya atmaktan ibaret eyleminin kamu görevlisinin herhangi bir işi yapması veya yapmaması için menfaat sağlamak niteliğinde olmadığı, bu itibarla rüşvete teşebbüs suçunun unsurlarının gerçekleşmediği ve sübut bulan eyleminin kamu görevlisinin şeref ve saygınlığına saldırı niteliğinde, TCK'nın 125/3. maddesinde düzenlenen kamu görevlisine hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yanılgılı nitelendirme sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 5. CD Esas: 2014/10051 Karar: 2018/14 Tarih: 08.01.2018

"Al Lan Bu Parayı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.