Kocan Yetmiyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kocan Yetmiyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kocan yetmiyor" ifadesi genellikle bir kadının, evlilik veya ilişki durumundaki memnuniyetsizliğini veya tatminsizliğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kadının mevcut ilişkisinde veya evliliğinde aradığı şeyleri bulamadığını veya ilişkinin yeterince tatmin edici olmadığını belirtir.

"Kocan yetmiyor" ifadesi alaycı veya eleştirel bir tonla kullanılabileceği gibi, daha ciddi bir şekilde de kullanılabilir. Bu terim, kişinin evlilik veya ilişki durumunu değerlendirirken, duygusal veya fiziksel tatmin eksikliğini ifade edebilir. Aynı zamanda, bu ifade ilişki veya evlilik dinamiklerini tartışmak amacıyla kullanılabilir ve taraflar arasında açık iletişim kurmayı teşvik edebilir. Her durumda, bu ifadenin kullanımı saygılı bir dil ve duyarlılık gerektirir, çünkü evlilik ve ilişki konuları kişilerin duygularını etkileyebilir.

Hakaret mi?


Kocan Yetmiyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Mahalle kavgası esnasında, komşuya hitaben: Kendine erkek arıyorsun, kocan yetmiyor, sokaklarda erkek arayıp kendini yaptırıyorsun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık'ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasın esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/9556 Karar: 2015/13923 Tarih: 21.12.2015

"Kocan Yetmiyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.