Kaçakçılığa İzin Veriyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaçakçılığa İzin Veriyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaçakçılığa izin veriyor" ifadesi, bir kişi veya bir kurumun, yasadışı veya hukuksuz faaliyetlere göz yumduğu veya destek verdiği anlamını taşır. Bu ifade, genellikle bir otorite figürünün veya bir kuruluşun, kaçakçılık gibi yasa dışı faaliyetlere karşı gereken önlemleri almamak veya bu faaliyetleri engellememek anlamında kullanılır.

"Kaçakçılığa izin veriyor" ifadesi, güvenilirlik eksikliği, yolsuzluk veya yetkililerin yasa dışı eylemlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeme gibi durumları ifade edebilir. Bu ifade, genellikle eleştiri veya suçlamalarda bulunmak amacıyla kullanılır ve toplumun, hükümetin veya diğer otorite figürlerinin bu tür faaliyetlere göz yumduğunu veya destek verdiğini ifade edebilir.

Hakaret mi?


Kaçakçılığa İzin Veriyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

... tarihinde ... karayolu üzerinde yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında, ... istikametinde... Otobüs Garajı önünde park hâlinde bulunan... plakalı aracın yanına devriye aracı ile durulduğu ve araç şoförü olan sanık ...'e neden beklediği ve araçtaki yükün ne olduğu sorulduğunda sanığın kavun taşıdığını beyan ettiği ancak kendisinden taşıdığını ifade ettiği yüke ilişkin fatura veya irsaliye istendiğinde aracında kaçak mazot olduğunu ifade ettiği, tarihli olay yeri görgü ve tespit tutanağına göre sanığın kolluk görevlilerinin de bulunduğu ortamda "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da hırsızlık yapıyor onlar kaçakçılığa izin veriyor" şeklindeki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında yapılan yargılamada bir kısım hakaret içerikli sözleri söylediğini kabul eden sanığın suça konu sözleri söylemediğini savunduğu, tutanak tanıklarının sanığın bu sözleri söylediğini beyan ettikleri olayda; somut olayın koşullarında sanığın kullanmış olduğu ifadeler ile Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkûmiyetinin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelip gelmediği ve gerçekleşmesi amaçlanan meşru amaçla orantılı olup olmadığı hususları açısından, siyasetçilerin, kamuoyunca tanınan kişilerin ve kamusal yetki kullanan görevlilerin gördükleri işlev nedeniyle daha fazla eleştiriye katlanmak durumunda oldukları ve bunlara yönelik eleştiri sınırlarının çok daha geniş olduğu her zaman vurgulanmıştır. Olayın gerçekleşme koşulları ve gerçekte söylediği kabul edilen sözlerle sanığın amacı da dikkate alındığında sanığın iddiaya konu sözleri bizatihi Cumhurbaşkanını ve makamını hedef alarak söylemediği ve dolayısıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçunun manevi unsuru itibarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2017/16-1103 Karar: 2021/689 Tarih: 28.12.2021

"Kaçakçılığa İzin Veriyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.