Kalıbına Bakan Adam Sanır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kalıbına Bakan Adam Sanır"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Kalıbına Bakan Adam Sanır” deyimi, gösterişli giyinişine, yapmacık hareketlerine bakarak iyi, faziletli bir kimse sanmak anlamına gelir.

Hakaret mi?


Kalıbına Bakan Adam Sanır kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, yürütülmekte olan bir idari soruşturmada görevli olan sanığın olayla ilgili olarak katılanın beyanlarını alırken söylediği "Sen kim oluyorsun, kendini ne sanıyorsun, kalıbına bak, kalıbına bakan seni adam sanır" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25747 Karar: 2016/8305 Tarih: 20.04.2016

"Kalıbına Bakan Adam Sanır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.