Organize Suç Örgütü Kurmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Organize Suç Örgütü Kurmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Organize Suç Örgütü Kurmak" ifadesi, suç örgütü kurma veya yönetme anlamına gelir. Suç işlemek için örgütlü bir şekilde hareket etmek anlamında kullanılır.

Hakaret mi?


Organize Suç Örgütü Kurmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Mahkemeye sunulan dilekçede, avukat hedef alınarak: Avukatımız organize bir suç örgütü kurarak bizi dolandırıp ekli listedeki bütün mallarımıza el koymuştur) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/38811 Karar: 2022/23283 Tarih: 23.11.2022

"Organize Suç Örgütü Kurmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.