Soyundurun Karınızı Kızınızı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Soyundurun Karınızı Kızınızı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu ifade cinsel içerikli argo ve küfürlü bir dil kullanarak aşağılayıcı bir ifadedir. "Soyundurun karınızı kızınızı" ifadesi, genellikle aşağılayıcı veya küçümseyici bir şekilde kullanılarak karşı tarafla alay etmek veya hakaret etmek amacı taşır. Bu tür ifadeler saygısızlık içerdiği için kullanmaktan kaçınılması ve iletişimde daha saygılı bir dil kullanılması önemlidir.

Hakaret mi?


Soyundurun Karınızı Kızınızı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

"Taşkın yakınma" anlamına gelse dahi, eleştiri ve sitemin kişilerin şereflerini, onurlarını, namuslarını, toplum içindeki itibarlarını incitmeye ve diğer bireyler nezdindeki saygınlıklarını zedelemeye yönelik hakaret içeren sözcükler kullanılmak suretiyle yapılamayacağı, somut olayda sanığın kaymakam olarak görev yapan katılana gönderdiği e-mail içeriğinde "Sizler soyundurun karınızı kızınızı gidin amenna bir lafımız yok hatta memnun kalınız ama bizlere karışmayın" şeklindeki belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan, eleştiri ve sitem unsurlarını aşan, küçültücü ve suçlayıcı sözlerle katılana görevi nedeniyle hakarette bulunduğu, suçun hukuka aykırılık öğesinin oluştuğu gözetilerek hükümlülük kararı verilmesi yerine, "suç tarihinde Kaymakamı olan müdahilin katıldığı törende ödül alan bir öğrencinin başörtülü olması nedeniyle sahneden indirilmesi konusunun, ağar başka, tehdit ve zorbalık yapan..." şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılanlara yönelttiği sözlerin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde bulunması nedeniyle sanığa atılı hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/25142 Karar: 2014/1335 Tarih: 21.01.2014

"Soyundurun Karınızı Kızınızı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.