Cadaloz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cadaloz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Cadaloz, çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın) anlamına gelen bir sıfattır. Bu kelime, genellikle hakaret veya küçümseme amacıyla kullanılır. Türk kuklasında üvey ana tipi de cadaloz olarak adlandırılır. Bu kelimenin kökeni Arapça “cadal” (kötü, çirkin) kelimesinden gelmektedir.

Hakaret mi?


Cadaloz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, eylemin (Cadaloz avukat) nüfus idaresinin neresinde gerçekleştiği kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilip buna göre aleniyet öğesinin ne şekilde oluştuğu tartışılıp açıklanmadan, sanığa ek savunma hakkı verilmeden, iddianamede gösterilmeyen TCK'nın 125/4. maddesinin uygulanması suretiyle CMK'nın226/2. maddesine de aykırı davranılarak, yetersiz gerekçeyle cezalanın anılan kanun maddesi gereğince artırılması bozmayı gerektirdiğinden....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/21754 Karar: 2022/2803 Tarih: 18.01.2022

"Cadaloz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.