Hiçsiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hiçsiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hiçsiniz deyimi, bir kişinin veya bir grubun değersiz, önemsiz, etkisiz veya var olmayan olduğu anlamına gelir. Bu deyim, bir kişinin veya bir grubun başarı, yetenek, güç, hak veya saygı gibi olumlu niteliklerden yoksun olduğunu veya hiçbir şey başaramadığını veya yapamadığını belirtmek için kullanılır. Bu deyim, hiç kelimesinin var olmayan, yok olan anlamına geldiği için ortaya çıkmıştır.

Hakaret mi?


Hiçsiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Mektupların içeriğindeki ifadeler (Hiçbirinin saygınlığı yok, sizler bir hiçsiniz. Hepiniz birer maşa olmayı kabul ettiniz. Bankada sizden önce çalışan üstatlarımızın sırtına basarak kahraman olmayı düşündünüz ama olamadınız. Bankada oturmanız, kendinize çalışmanızı kınıyoruz. Zavallılığımızla, sığ bilgililiğinizle alay etme fırsatı veriniz. Caddesi'ndeki binamızın 7. kat koridoru, dalga geçme koridoru oldu sayenizde. 700 kişinin kul haklarını yiyorsunuz, kendi menfaatlerinize susuyorsunuz yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının yorum somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9868 Karar: 2015/11428 Tarih: 18.11.2015

"Hiçsiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.