İt Ürür Kervan Yürür

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İt Ürür Kervan Yürür"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İt Ürür, Kervan Yürür" atasözü, zorluklara veya engellere rağmen ilerlemenin, hedefe doğru yol almanın ve işlerin yolunda gitmesinin altını çizen bir ifadedir. Bu atasözüyle kişi, küçük zorlukların veya engellerin, büyük amaçlara veya hedeflere ulaşmayı engellememesi gerektiğini vurgular.

Hakaret mi?


İt Ürür Kervan Yürür kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Soruşturmaya konu ifadeler (İt ürür kervan yürür) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı anlaşıldığından...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16989 Karar: 2016/18968 Tarih: 12.12.2016

"İt Ürür Kervan Yürür" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.