Peşkeş Çekmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Peşkeş Çekmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Peşkeş Çekmek," genel anlamıyla, haksız yere veya izinsiz olarak bir şeyi başkasına vermek, devretmek veya el koymak anlamına gelen bir deyimdir. Bu ifade genellikle bir kişinin, başka bir kişinin hakkına veya mal varlığına zarar vermek amacıyla gerçekleştirdiği haksız işlemleri tanımlamak için kullanılır. Peşkeş çekmek, dürüstlük ve adalet ilkelerine aykırı bir davranış biçimidir ve toplumsal normlara aykırı olarak kabul edilir.

Bu deyim, özellikle emlak, iş dünyası veya ticaret gibi alanlarda kullanılırken, genellikle bir tarafın zayıf veya savunmasız olduğu durumlarda görülen haksız avantaj elde etme eylemlerini ifade eder. Örneğin, bir kişi başkasının malını veya mülkünü izinsiz bir şekilde elde ederek, o kişinin zararına kendi çıkarını gözetmek peşkeş çekmek olarak değerlendirilebilir. Bu deyim, insanların dürüstlük ve adil davranış ilkelerine uygun hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, toplumsal ilişkilerde adaletin ve saygının önemini yansıtır.

Hakaret mi?


Peşkeş Çekmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, "Siz adamlarımıza arsa peşkeş çekiyorsunuz, bedava arsa dağıtıyorsunuz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığa rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba, nezaket dışı davranış ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı belirlenerek, tebliğnamedeki bu hususa ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmeyerek...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9687 Karar: 2015/6882 Tarih: 08.10.2015

Karar #2

Sanığın katılana gönderdiğini kabul ettiği mektup içeriklerine göre, Sn şeklinde başlayan mektuptaki "Senin gibi birisinin annesine ve kız kardeşlerine kol kanat germesi gerekirken, aksine onlar dedenden büyük moruklara peşkeş çekiyorsun. Anana sor bakalım bu çocuk kimden, kaç babalı olduğun ispat etsin de sen de gerçeği öğren. Anana ve kardeşlerine peşkeş çektiğin yetmiyormuş gibi bir de bu masum günahsız çocuğu kullanarak menfaat sağlamayı bırak şeklindeki sözlerinin TCK'nin 125. maddesi uyarınca hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2018/27816 Karar: 2015/37639 Tarih: 12.11.2015

Karar #3

Belediye Başkanı olan sanığın... Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde kaçak olarak çalıştırıldığı iddia edilen kantinin kapatılmasına yönelik işlem yapmak için olay yerine giden belediye zabıta görevlilerine engel olduğunu öğrenmesi üzerine olay yerine geldiği sırada Başhekim Yardımcısı olan katılanın kantinin kapatılmasına karşı çıkması üzerine katılana yönelik söylediği sabit olan "Sizler kimlere hizmet veriyorsunuz, burayı kimlere peşkeş çekiyorsunuz, bu olayın arkasında kimler var biliyorum, bunları ortaya çıkaracağım, sizler yetim hakkı yiyip birilerine yaranmaya çalışıyorsunuz, sen de buraya ortak mısın, sen ne biçim doktorsun" şeklindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6567 Karar: 2017/14612 Tarih: 11.12.2017

Karar #4

Yazıda kullanılan bazı ifadeler (... adlı gazetede... Belediyesi çalışanlarına hitaben:... Belediyesi pazarlık usulü yaptığı ihalede altı günlük firmayı tek başına davet ederek ... TL adrese teslim ballı ihaleyi peşkeş çekti, özellikle pazarlık usulü gerçekleştirilen bazı ihalelerde iltimas geçildiği ihale detaylarının araştırılmasıyla kesinleşti, 28 belediye personeli hakkında ihaleye fesat karıştırma, zimmet ve ihalelerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma açılmasının talep edilmesi, önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin baş göstereceğinin habercisi durumunda) olgusal bir temele sahip değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Birtakım ifadeler ise somut bir olguya işaret etmekle birlikte, yazı içeriği gerçek bilgilere dayanmakta ve bu bilgilerle diğer kişilerin aldatılması amaçlanmamaktadır. AİHM içtihatlarında da belirtildiği üzere, özellikle gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptirler. Yazı içeriğindeki ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı  gözetilmeden, sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü kurularak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/1834 Karar: 2019/10413 Tarih: 12.06.2019

"Peşkeş Çekmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.