Başlarım Size De Kurumunuza Da

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başlarım Size De Kurumunuza Da"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başlarım size de kurumunuza da" ifadesi, genellikle bir kişinin, bir kurum veya organizasyonun kendisi için veya toplum için yararlı işler yapmadığını veya yanlış kararlar aldığını düşündüğü durumlarda kullanılır. Bu ifade, kişinin kuruma veya organizasyona güvensiz olduğunu veya memnuniyetsiz olduğunu ifade eder. "Başlarım" ifadesi ise, kişinin belirli bir durumla ilgili olarak olumsuz veya umursamaz bir tavır sergilediğini gösterir. "Size" ve "kurumunuza" kelimeleri ise, kişinin bu tavırlarını bir kurum veya organizasyona yönelik olarak belirttiğini ifade eder. Ancak, bu ifade olumsuz ve kırıcı bir ifade olduğu için, kullanmadan önce durumun nedeni ve gerçekleri anlamak için dikkatli bir şekilde düşünmek gerekir.

Hakaret mi?


Başlarım size de kurumunuza da kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müştekilere söylediği "Size de kurumunuza da başlarım lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmağı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş ....

Yargıtay 2. CD Esas:2020/10052 Karar: 2021/38 T: 18.01.2021

"Başlarım Size De Kurumunuza Da" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.