Edepsizsin Demek Hafif Kalıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Edepsizsin Demek Hafif Kalıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Edepsizsin demek hafif kalıyor" ifadesi, bir kişinin davranışlarının veya sözlerinin o kadar aşırı veya saygısız olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle, kişinin edebe aykırı hareket ettiği veya saygısızca davrandığı durumları vurgularken, bunun sadece "edepsizsin" ifadesiyle ifade edilemeyecek kadar ciddi olduğu anlatılmaktadır. Bu ifade, bir kişinin davranışlarının veya sözlerinin sınırları aştığını, normalden daha fazla saygısızlık veya terbiyesizlik içerdiğini belirtmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Edepsizsin Demek Hafif Kalıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yorumlarının (Sosyal medyada, Büyükşehir Belediye Başkanına hitaben: Edepsizsin demek hafif kalıyor) yazıldığı yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba, nezaket dışı eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1504 Karar: 2019/12473 Tarih: 17.09.2019

"Edepsizsin Demek Hafif Kalıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.