Kötü Söz Sahibine Aittir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kötü Söz Sahibine Aittir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kötü söz sahibine aittir" deyimi, genellikle bir kişinin kullandığı kötü veya olumsuz sözlerin, kişinin kendi karakterini ve davranışlarını yansıttığını ifade eden bir atasözüdür. Bu deyim, insanların sözlerinin ve davranışlarının, kişisel özelliklerini ve tutumlarını yansıttığını vurgularken, aynı zamanda insanların kullandıkları sözlerin ve tutumların toplumda nasıl algılandığını belirtir.

"Kötü söz sahibine aittir" deyimi, olumsuz ve incitici sözlerin bir kişinin karakterini ve iç dünyasını yansıttığını ifade ederken, aynı zamanda insanların olumlu ve saygılı iletişim kurmalarının önemini vurgular. Bu deyim, insanların kullandıkları dilin ve davranışların etkilerine dikkat çekerek, başkalarına karşı saygılı ve adil bir iletişim tarzı benimsemeleri gerektiğini hatırlatırken, aynı zamanda insanların kendilerini ve ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek söz ve davranışlardan kaçınmalarını teşvik eder.

Hakaret mi?


Kötü Söz Sahibine Aittir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre sanığın söylediğini beyan ettiği "Kötü sözler sahibine aittir" şeklindeki sözleri hakaret suçunu oluşturmayacağından, tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmeyerek yapılan incelemede...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/32501 Karar: 2017/5249 Tarih: 08.05.2017

"Kötü Söz Sahibine Aittir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.