Artist Artist Cevap Verme

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Artist Artist Cevap Verme"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Artist artist cevap verme" ifadesi, kişinin aşırı derecede ayrıcalıklı, gösterişli veya gereksiz bir şekilde cevap vermekten kaçınması veya abartılı davranmaması gerektiğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin gereksiz bir şekilde dikkat çekmeye çalışmasının veya abartılı bir şekilde tepki vermesinin hoş karşılanmadığını ifade eder. Daha sade, doğal ve alçakgönüllü bir şekilde davranmanın değerini vurgular.

Bu ifade, genellikle başkalarının önünde aşırıya kaçmaktan veya gereksiz yere öne çıkmaktan kaçınmanın önemini anlatır. Kişinin samimi, içten ve abartısız bir şekilde davranması gerektiğini belirtir. "Artist artist cevap verme" ifadesi, iletişimde samimiyet, dürüstlük ve alçakgönüllülük değerlerini önemseyen bir anlayışı ifade eder.

Hakaret mi?


Artist Artist Cevap Verme hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın "Artist artist cevap verme" şeklindeki ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/3721 Karar: 2019/10245 Tarih: 10.06.2019

"Artist Artist Cevap Verme" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.