Nefret Ediyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nefret Ediyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nefret ediyorum", bir kişi veya bir şey hakkında yoğun bir antipati veya hoşnutsuzluk duygusu hissetmek anlamına gelir. Gerçek anlamda, bu duygu bir kişiye veya bir nesneye karşı duyulan derin bir nefreti ifade ederken, mecaz anlamda, bir şey hakkında büyük bir hoşnutsuzluk veya rahatsızlık hissetmek anlamına gelir.

"Nefret etmek" tabiri, güçlü bir olumsuz duygu ifadesi taşır ve genellikle ciddi bir hoşnutsuzluğu veya antipatiyi ifade etmek amacı taşır. Bu ifade, insanların hoşlanmadıkları veya kabul etmedikleri durumları veya şeyleri ifade ederken kullanılır. Ancak, iletişimde saygılı bir dil kullanmak ve duygusal tepkileri kontrol etmek önemlidir. Daha yapıcı bir dil kullanarak duygusal ifadeleri açıklamak veya anlamak, sağlıklı iletişimi teşvik edebilir.

Hakaret mi?


Nefret Ediyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın bir ihbar nedeniyle hak- kında işlem yapılması amacıyla jandarma görevlilerince karakola götürülmek istendiğinde, görevlilere hitaben sarf ettiği kabul edilen "Lanet olsun sizin gibi jandarmaya, sizin gibi jandarmadan bıktım, sizden nefret ediyorum" biçimindeki sözlerin nezaket diş kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılan ve mağdurların onur, şeref ve saygınlıklarını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2653 Karar: 2018/8324 Tarih: 29.05.2018

Karar #2

Sanığın katılana attığı mesajlardaki ifadeler (O kadar ikiyüzlü oynadı. ki son zamanlarda o kadar iftira atıp yalan söyleyip kullandın ki beni, nefret ediyorum ve iğreniyorum, utanıyorum) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11403 Karar: 2021/4167 Tarih: 10.02.2021

"Nefret Ediyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.