Orospulara Bak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Orospulara Bak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Orospulara Bak" ifadesi, genellikle kadınları aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılan aşağılayıcı ve saygısız bir ifadedir. Cinsiyetçi bir dil içerir ve başkalarına karşı saygısızlık ve hoşgörüsüzlük ifade eder. Toplumsal etik kurallarına uygun olmayan ve başkalarını rencide eden bir ifade olduğunu belirtmek isterim. Daha olumlu ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermek her zaman önemlidir.

Hakaret mi?


Orospulara Bak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

"Sanığın her iki katılana yönelik hakaret içeren sözleri (Orospulara bak) söylediğini ikrar etmesi, katılanlar... ve...'in de beyanlarında her ikisine hitaben anlı sözü söylediğini beyan etmeleri karşısında, yetersiz ve dosya içeriğine uymayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18450 Karar: 2022/21146 Tarih: 31.10.2022

"Orospulara Bak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.