Kuvvetli Şüpheli Olan Sizlersiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kuvvetli Şüpheli Olan Sizlersiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kuvvetli şüpheli olan sizlersiniz, bir kişinin veya bir grubun bir suçun veya bir haksızlığın faili veya ortağı olduğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu, yani güçlü kanıtlar bulunduğunu söyleyen bir suçlama veya iddia ifadesidir. Kuvvetli şüpheli olan sizlersiniz, ayrıca bir kişinin veya bir grubun bir hatanın, bir yanlışın, bir sorunun, bir eksikliğin veya bir yalanın sorumlusu veya kaynağı olduğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu, yani güçlü gerekçeler bulunduğunu söyleyen bir ifade de olabilir. Kuvvetli şüpheli olan sizlersiniz, genellikle soruşturmak, sorgulamak, yargılamak, suçlamak veya tehdit etmek için söylenir.

Hakaret mi?


Kuvvetli Şüpheli Olan Sizlersiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yargılamasının yapıldığı Ağır Ceza Mahkemesi'nin tarihli duruşması sırasındaki savunması, anılan mahkemenin esas sayılı dosyası, YCGK'nın 17.07.2007 tarihli içtihadı ve TCK'nın 128. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, iddianamede yer alan sözlerin (Heyete hitaben: Kuvvetli şüphe kuvvetli şüphe diye karar veriyorsunuz. Kuvvetli şüpheli olan sizlersiniz. Bizim hakkımızda hiçbir şüphe yok ne kuvvetlisi ne zayıf ama sizler hakkında çok kuvvetli şüpheler var, şu getirdiğim deliller sizler hakkında çok kuvvetli şüpheler olduğunu gösteriyor) savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçlarında hukuka uygunluk nedeni oluşturan hakkın kullanılmasına ilişkin koşulları taşıdığı gözetilmeden, savunma hakkı kullanılırken ölçülülük koşulunun ihlal edildiği biçimindeki yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1331 Karar: 2015/1678 Tarih: 22.05.2015

"Kuvvetli Şüpheli Olan Sizlersiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.