Müsvedde

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Müsvedde"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Müsvedde" genellikle taslağın veya önerinin ilk hâli veya ilk aşamasını ifade eden bir terimdir. Özellikle yazılı çalışmalar, tasarımlar, sözleşmeler ve benzeri belgeler için kullanılır. Bir fikrin veya metnin taslağı, üzerinde düzenlemeler yapılması veya geliştirilmesi gereken bir aşamadır.

Müsvedde, tamamlanmamış veya son hâli olmayan bir belge anlamına gelir. Bu belge daha sonra düzeltilip tamamlanabilir veya geliştirilebilir. "Müsvedde" terimi, belgenin geçici veya başlangıç aşamasını belirtirken kullanılır ve son hâli olmayan bir çalışmayı tanımlar.

Hakaret mi?


Müsvedde kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın, twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde milletvekili olan katılana hitaben yazdığı "sayın vekilim@.... ... ve ... gibi insan müsveddelerinin de sizin ile aynı sıfata sahip olmaları ne iğrenç" şeklindeki sözlerinin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 22.01.2019 Tarih 2016/15711 Esas ve 2019/1839 Karar Sayılı

"Müsvedde" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.