Çocuk Katletmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çocuk Katletmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çocuk katletmek" acımasızca ve kasıtlı olarak bir çocuğun hayatına son vermek anlamına gelir. Bu terim, çocukların yaşamlarına yönelik ciddi ve korkunç bir suçu ifade eder. "Çocuk katletmek" suçu, toplumun en ağır kabul ettiği suç türlerinden biridir ve hukuk sistemlerinde ağır cezalarla karşılaşabilir.

Çocuk katletmek, insan haklarına, çocuk haklarına ve toplumun temel değerlerine ciddi şekilde zarar veren bir eylem olduğundan, hem hukuki hem de ahlaki açıdan büyük bir yetersizlik ve korkunç bir suç olarak kabul edilir. Bu tür suçlar genellikle toplumda büyük bir infial yaratır, insanların güvenliğini tehlikeye atar ve genellikle en yüksek cezai yaptırımlara tabi tutulur.

Hakaret mi?


Çocuk Katletmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın basın açıklamasında Cumhurbaşkanına yönelik "Sayın Erdoğan çocuk katletmek konusunda İsrail Cumhurbaşkanı Peres'ten hiçbir farkı yoktur. Hiçbir iktidar lideri bugüne kadar katliam fermanlarını çocuk da olsa kadın da olsa cezalandırılacaktır şeklinde de vermemiştir" şeklinde sözler söylemesine ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre Cumhuriyet savcısının temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/3007 Karar: 2018/3619 Tarih: 24.10.2018

"Çocuk Katletmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.