Onursuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Onursuz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Onursuz" genellikle ahlaki değerlere uymayan veya utanç verici davranışlarda bulunan kişileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu kelime, bir kişinin dürüstlük, ahlak veya saygınlık gibi değerlere uymadığını ifade etmek amacıyla kullanılır. "Onursuz" terimi, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin itibarının veya saygınlığının zarar gördüğü bir durumu belirtir.

"Onursuz" ifadesi, kişiler arasında yapılan davranış veya kararları eleştirmek, ahlaki bir konuyu ifade etmek veya bir kişinin ahlak dışı eylemlerine tepki göstermek amacıyla kullanılabilir. Ancak, bu terimi kullanırken dikkatli olunmalıdır, çünkü bu tür ifadeler hoşgörüsüzlüğe veya iletişim kopukluklarına neden olabilir. Olumsuzlukları eleştirmek yerine yapıcı bir dil kullanmak ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemek, daha sağlıklı ve olumlu iletişim sağlamaya yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Onursuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Ceza İnfaz kurumunda, infaz koruma memurlarına hitaben: Bunu kasıtlı olarak yapıyorsunuz, hepiniz onursuzsunuz) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6274 Karar: 2015/10453 Tarih: 05.11.2015

Karar #2

İncelenen dosyada, müştekinin kendisine borcu olan M... isimli kişiyi kastederek şüphelinin cep telefonu hattına... tarihinde gönderdiği "Abi bu M... ne kadar onursuz haysiyetsiz şerefsiz bir adam çıktı" şeklindeki mesaja karşı şüphelinin cevaben attığı "Bu yazdıkların daha çok sana uyuyor, bana öyle geldi" şeklindeki sözlerle hakaret ettiğini belirterek şikâyetçi olduğu görülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelinin kullandığı cümlelerin hakaret içermediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Ancak şüphelinin sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu, hakaret suçunun uzlaşmaya tabi olduğu, uzlaştırma işlemlerinin de yapılmadığı anlaşılmıştır. CMK'nın 253. maddesi uyarınca yöntemince uzlaşma işlemleri yapılması gerekirken hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve itiraz merciince de itirazın reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/8132 Karar: 2019/3826 Tarih: 26.02.2019

"Onursuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.