Köpek Gibi Bağırmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Köpek Gibi Bağırmak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Köpek gibi bağırmak" ifadesi, genellikle yüksek sesle ve sert bir şekilde bağırmayı veya çığlık atmayı ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin duygu veya öfkesini kontrol edemediği veya aşırı bir şekilde ifade ettiği durumları dile getirirken, aynı zamanda kişinin davranışlarının sertliğini veya agresifliğini vurgular.

"Köpek gibi bağırmak" terimi, genellikle duygusal veya sinirli anlar sırasında kullanılır ve kişinin sesini yükselterek veya agresif bir şekilde bağırarak duygularını ifade ettiği durumları anlatır. Bu ifade, kişiler arasında gerilim veya anlaşmazlık olduğunda ortaya çıkabilecek tepkisel bir davranışı anlatırken, aynı zamanda bu tür davranışların iletişimi bozabileceğini ve olumsuz sonuçlara yol açabileceğini de vurgular. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin duygusal tepkileri ve iletişimi ifade etmek amacıyla kullanılması, ancak başkalarına zarar verici veya saygısız bir şekilde davranışlar sergilemekten kaçınılması gerektiği unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Köpek Gibi Bağırmak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Mahkûm tarafından, cezaevinde kendisini çağıran infaz koruma memurlarına hitaben: Böyle köpek gibi bağırırsınız) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

 Yargıtay 18. CD Esas: 2017/1804 Karar: 2019/2982 Tarih: 12.02.2019

"Köpek Gibi Bağırmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.