Ağzını Yüzünü Sinkaf Ederim (Sikerim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ağzını Yüzünü Sinkaf Ederim (Sikerim)"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Türkçede "ağzını yüzünü sikerim (sinkaf) ederim" ifadesi, oldukça sert ve tehditkar bir ifadedir. Bu ifade, bir kişiye karşı fiziksel şiddet uygulanacağı ve bu şiddetin yüz ve ağız bölgesine yoğunlaşacağı tehdidini iletmek için kullanılır. Bu tür ifadeler, insanlar arasında iletişimi olumsuz etkileyebilir ve hoşgörüsüz olarak değerlendirilir. Daha saygılı ve uygun ifadeler kullanarak fikirlerinizi paylaşmanız önemlidir.

Hakaret mi?


Ağzını yüzünü sinkaf ederim kelimesi hakarettir. (TEHDİT SUÇU DA OLABİLİR)

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin Ağzını yüzünü sinkaf ederim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1068 Karar: 2015/193 Tarih: 15.04.2015

Karar #2
Sarağın söylediği iddia edilen "Burayı yakarım, yıkarım, sen beni daha tanımıyorsun, senin ananı avradını sülaleni sinkaf ederim, senin ağzımı yüzünü sinkaf ederim" şeklindeki sözlerinin, tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, hakaret kabul edilerek şikâyet yokluğu nedeniyle düşme karan verilmesi bozmayı gerektirmiş.... Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18509 Karar: 2022/18959 Tarih: 06.10.2022

"Ağzını Yüzünü Sinkaf Ederim (Sikerim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.