Zıplama

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zıplama"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Zıplama, zıplamak işi veya bir yere çarpıp yukarı fırlama anlamına gelir. Zıplama, sevinçten, oyun yapmak için veya dans etmek için de yapılabilir.

Hakaret mi?


Zıplama kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sen doktor bile değilsin, bizi boşuna...' yolladın, aldığın para haram olsun, buralarda zıplama" şeklinde ağır eleştirici ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/43924 Karar: 2017/12323 Tarih: 02.11.2017

"Zıplama" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.