Doktor Bile Değilsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Doktor Bile Değilsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Doktor bile değilsin" ifadesi, argo veya esprili bir şekilde kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin bir konuda yetkin veya uzman olmadığını vurgulamak için kullanılır. Özellikle birisinin tavsiye veya bilgi verme çabalarını reddetmek, alay etmek veya küçümsemek amacıyla kullanılabilir. Örneğin, birisi bir konuda fikir beyan ederken veya bilgi verirken, karşı taraf bu ifadeyi kullanarak o kişinin o konuda yeterli bilgi ve yeteneklere sahip olmadığını ima edebilir. Bu ifade genellikle argo bir üslupla kullanıldığı için resmi veya ciddi bir dilde tercih edilmeyebilir.

Hakaret mi?


Doktor Bile Değilsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Ultrason önerisinde bulunduğu için tartıştığı doktora hitaben: Sen kim oluyorsun, doktor bile değilsin, asistanın tekisin, kaç yaşındasın) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16243 Karar: 2022/16373 Tarih: 01.07.2022

"Doktor Bile Değilsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.