Anarşist

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Anarşist"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Anarşist, anarşi düşüncesini savunan veya bu düşünceyi benimseyen bir kişi olarak tanımlanır. Anarşi, devletin ve merkezi otoritenin olmadığı, hiyerarşi ve zorunlu kurumların reddedildiği bir toplum düzenini ifade eder. Anarşistler, insanların daha özgür, eşit ve doğal bir şekilde yaşayabileceği bu tür bir toplumun daha adil ve huzurlu olacağını düşünürler.

Anarşizm, 19. yüzyılda ortaya çıkan ve o zamandan beri çeşitli dallara ayrılan bir siyasi felsefedir. Anarşist düşünce ve eylemler, devletin ve otoritenin sınırlarını sorgulamak ve bireysel özgürlükleri desteklemek üzerine odaklanır. Anarşistler, toplumsal düzenin daha az merkeziyetçi ve hiyerarşik olması gerektiğini savunurlar ve devletin insanların özgürlüğü üzerindeki baskısına karşı dururlar. Bu düşünce, devrimci ve protesto eylemlerinde, komünal yaşam biçimlerinde ve bazı sanat hareketlerinde de kendini gösterir.

Hakaret mi?


Anarşist kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Avukata hitaben: Eşkıya mısın anarşist misin, sen ne biçim avukatsın) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12836 Karar: 2021/6846 Tarih: 01.03.2021

"Anarşist" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.