Kızını Kendim Gibi Yaptım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kızını Kendim Gibi Yaptım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kızını Kendim Gibi Yaptım, kızı olan bir kişiye, kızının kötü bir duruma düştüğünü veya kötü bir kişi olduğunu söyleyen bir başka kişinin söylediği bir hakaret veya alay sözüdür. Bu söz, kadın çocuk veya genç kadın anlamına gelen kız ile konuşan kişinin kendisi anlamına gelen kendim kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Bu söz, birine kızmak, intikam almak veya küçümsemek için kullanılır.

Hakaret mi?


Kızını Kendim Gibi Yaptım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olaydan kısa bir süre önce sanığın kızı ile katılanın evden kaçması ve katılanın sanığa "Oh olsun kızını kendim gibi yaptım" şeklinde sözler söylemesi üzerine sinirlenen sanığın katılana hakaret etmesi olayında karşılıklı hakaretin söz konusu olmadığı, ancak eylem haksız bir fiile karşı gerçekleştiğinden TCK'nın 129/1. maddesinin uygulanması gerekirken TCK'nın 129/3. maddesinin uygulanması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6984 Karar: 2015/11978 Tarih: 25.11.2015

"Kızını Kendim Gibi Yaptım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.