Aklından Şüphe Ederim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aklından Şüphe Ederim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aklından şüphe ederim" ifadesi, Türkçede bir kişinin söylediği veya yaptığı bir şeyin mantıklı, doğru veya akla uygun olmadığını belirtmek için kullanılır. Bu ifade, birinin düşüncesinin veya eyleminin geçerliliğini veya doğruluğunu sorgulamak amacıyla kullanılabilir ve genellikle eleştirel bir anlam taşır. "Aklından şüphe ederim" cümlesi, birinin akılcılığına, mantığına veya düşüncesine kuşkuyla yaklaşıldığını ifade eder.

Hakaret mi?


Aklından şüphe ederim

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen sözlerin (Doktora hitaben: Aklından şüphe ederim) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun un- surları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/19821 Karar: 2021/17692 Tarih: 03.06.2021

"Aklından Şüphe Ederim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.