Hesabını Verirsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hesabını Verirsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Hesabını vermek” deyimi, bir kişinin bir işin sorumluluğunu yüklenmesi anlamına gelir. Bu deyim, bir kişinin bir davranışının sebebini açıklaması veya bir işin sonucunu açıklaması anlamına da gelir. Örneğin, “Neden geç kaldın? Hesabını ver!” veya “Bu işin sorumluluğunu sen üstlenmelisin. Hesabını vermek zorundasın.” gibi durumlarda kullanılabilir. “Hesabını vermek” deyimi Türkçe’de sıkça kullanılan bir deyimdir ve genellikle konuşma dilinde kullanılır.

Hakaret mi?


Hesabını Verirsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya komu somut olayda, sanığın müşteki Belediye Başkanına hitaben yazdığı yazıda geçen "Birilerine yalakalık yaparak göz boyamaya kalkmasın, bu belediye sana kalmaz, elbet sen de bir gün bu yaptıkların dan pişmanlık duyar, hesabını verirsin" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42779 Karar: 2017/12453 Tarih: 06.11.2017

"Hesabını Verirsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.