El Aleme Yalın Ayaklık Yapmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"El Aleme Yalın Ayaklık Yapmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"El Aleme Yalın Ayaklık Yapmak" ifadesi, gösterişsiz veya alçakgönüllü bir yaşam tarzını ifade eder. "Alem" terimi, genellikle insanlar arasında, toplumda veya çevrede anlamına gelir. "Yalın ayaklık yapmak" ifadesi ise lüks ve gösterişli şeylerden kaçınmak, basit ve mütevazı bir yaşam tarzı benimsemek anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin gösterişten uzak ve mütevazı bir şekilde yaşadığını ifade eder.

Hakaret mi?


El Aleme Yalın Ayaklık Yapmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana gönderdiği mektupta yer alan "El âleme yalınayaklık yapıp k.... yağlayacağına benim sorunumu çözüp borcunu kapatsın" şeklinde ve kaba ifade niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31642 Karar: 2016/9731 Tarih: 05.05.2016

"El Aleme Yalın Ayaklık Yapmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.