Görevini Çıkarı Doğrultusunda Kullanan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Görevini Çıkarı Doğrultusunda Kullanan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Görevini Çıkarı Doğrultusunda Kullanan, bir kişinin kendi menfaatleri için görevinin gereklerini yerine getirmeyen veya görevini kötüye kullanan anlamına gelir.

Hakaret mi?


Görevini Çıkarı Doğrultusunda Kullanan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın araştırma görevlisi kadrosu sınavına katılma talebinin evrak eksikliği nedeniyle reddedilmesi, daha sonra aynı kadroya alınmak üzere girdiği sınavın da genel değerlendirmeyle başarısız sayılması gerekçesiyle olumsuz sonuçlanması üzerine BİMER başvurusunda bulunarak ilgili üniversite yöneticileri hakkında "Menfaatçi üniversitedeki güçlerini haksızca, vicdansızca, insanların emeğini çalarak idame ettiren, ülkemizde bu insanlarla bilim adına nasıl gelişme gösterebileceğimiz, kendileri milliyetçi adı altında karınlarını doyururken, benim için haksızlığın simgesi, görevini çıkanı doğrultusunda insafsızca kullanan, öğrencilerin hayallerini, emeğini, çalışma azmini yıkan" şeklinde söylemlerde bulunması biçiminde gelişen eyleme ve yükletilen suça yönelik katılanlar Ve vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15853 Karar: 2022/14536 Tarih: 08.06.2022

"Görevini Çıkarı Doğrultusunda Kullanan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.