Soygun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Soygun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Soygun, genellikle çete durumunda bir araya gelmiş haydutlar tarafından yapılan silahlı hırsızlık anlamına gelen bir isimdir. Soygun yapan kimseye soyguncu, soygun yapma eylemine de soygunculuk veya çapul denir. Soygun, aynı zamanda hiçbir emek harcamadan ve yolsuz olarak elde edilen büyük kazanç veya vurgun anlamına da gelebilir.

Hakaret mi?


Soygun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanların başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğu …. ve... Sitesi Yönetimi ile ilgili sanığın açmış bulunduğu hukuk davalarına ilişkin ... Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunmuş olduğu tarihli dilekçeler ile katılanlara yönelik söylediği "Kendilerine haksız çıkar sağlamak için organize olan ve adeta bir tarikat öğretisine göre hareket eden, toplu halde sürekli ve zincirleme T.C. kanunlarını ihlal etmek suretiyle suç işlemeyi itiyat haline getiren, sitesinin yönetim ve denetim yetkilerini kanuna aykırı olarak gasp eden, 19 yıldır bu gayrimeşru soygun senaryosu devam ettiren, ağır baskı, tehdit ve zorbalık yapan..." şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılanlara yönelttiği sözlerin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde bulunması nedeniyle sanığa atılı hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/25142 Karar: 2014/1335 Tarih: 21.01.2014

"Soygun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.