Objektif Olmamak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Objektif Olmamak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Objektif Olmamak" bir konuyu veya durumu tarafsızlıkla ele alamamak, kişisel görüşleri veya duygusal etkileri konuya karıştırmak anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin veya grubun objektiflik ilkesini ihlal ederek, önyargıyla veya taraflı bir şekilde davranması durumunu ifade eder. Objektiflik, tarafsızlık, adil davranış ve nesnellik ilkesine uygun bir şekilde bilgiye veya olaylara yaklaşmayı ifade ederken, "objektif olmamak" bu prensiplere uygun davranmamak anlamında kullanılır.

Hakaret mi?


Objektif Olmamak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere... İcra Mahkemesi Hâkimliğine verdiği... tarihli temyiz dilekçesinde yer alan "Davacı müvekkilim aleyhine açtığı her davada terörle mücadele birimlerinde yer aldığını yüksek sesle söylediğinden, kademelerdeki, büyük bir ihtimal, yakınlarının da bulunması nedeniyle kanımca mahkeme bu davalarda yeteri kadar da objektif olamamıştır, sayın mahkeme arz ettiğimiz davacının dava için araya girdiğini, ricada bulunduğunu zannettiğimiz kişilerden etkilendiğinden, meselenin halli için objektif delillere isnat etmekten çekindiği kanısındayım" şeklindeki sözlerin ağır eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarını oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8544 Karar: 2016/1976 Tarih: 04.02.2016

"Objektif Olmamak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.