Senin İdam Olman Lazım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin İdam Olman Lazım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin idam olman lazım" ifadesi, argo bir dil kullanımı taşıyan ve bir kişiyi ölümüne veya ağır bir cezaya layık gördüğünü ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade genellikle alaycı veya tehdit edici bir ton taşır ve kişinin değersizleştirilmesi, aşağılanması veya zarar görmesi amaçlanabilir.

Hakaret mi?


Senin İdam Olman Lazım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın duruşma çıkışı kâtip ve mahkemeye yönelik "Sen başına buyruk hareket ediyorsun, sen ağır cezalık bir adamsın, hatta senin idam olman lazım, sen benim düşmanlarında anlaşıyor" şeklindeki sözlerinin şikâyetçilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaketsiz ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/7482 Karar: 2014/35339 Tarih: 08.12.2014

"Senin İdam Olman Lazım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.