Ceddini Sikeyim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ceddini Sikeyim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ceddini sikeyim" kişinin ailesini ve tüm sülalesini sinkaf etmek demektir. Argo kelime olup kullanılması hoş değildir. "Ceddi," genellikle "atalar" veya "soy" anlamına gelen bir Türkçe terimidir. Bir kişinin atalarını veya soyunu ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Ceddini sikeyim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polislere hitaben: Hepinizin amına koyayım, siz benim çocuğuma küfür ettiniz, hepinizin ceddini sikeyim, orospu çocukları) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık... 'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/1725 Karar: 2018/1394 Tarih: 08.02.2018

"Ceddini Sikeyim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.